Onderzoek

Na een basisinventarisatie kan er voor een archief een diepte-inventaris gemaakt worden, met een focus op alle stukken onderling. Hierdoor is het mogelijk onderzoek te doen, en aldus het materiaal in het archief in een concrete context en een breder kader te plaatsen. Op die manier wordt het archief geactiveerd en verkrijgt het archief een waarde.

Via onderzoek kunnen documenten en objecten beschreven worden waardoor je de immateriële kennis ervan vastlegt en informatie bij elkaar houdt. Verkennend onderzoek is iets dat in elke fase van de archiefzorg of binnen jouw stappenplan gebeurt, maar het is ook de volgende stap naar latere ontsluiting zoals een publicatie, een tentoonstelling, of de mogelijkheid tot archiefonderzoek door externen.

Om het eigen domein van expertise omtrent kunstarchieven en nalatenschappen te verbreden, draagt het CKV zelf ook bij aan enkele onderzoeksprojecten.