Inventariseren

Inventariseren is een vorm van beschrijven waarbij een inventaris een overzicht geeft van een archief met een bestaande bepaalde ordening of archiefschema. Deze “inhoudsopgave” is een reflectie van de structuur en de werkprocessen van de archiefvormer.

Een gedetailleerde inventaris is de eerste belangrijke stap voor wie zijn archief wenst te ontsluiten via een tentoonstelling, een publicatie of een online databank. Voor het opstellen van zo’n inventaris kan je beroep doen op de gespecialiseerde erfgoedsector, maar archiefvormers of kunstenaars starten best ook om werk op eigen initiatief te inventariseren, bijvoorbeeld door middel van een simpel model in een Excel-bestand.

TRACKS bundelde verschillende expertisecentra waar je terecht kan als je van plan bent een uitgebreide inventaris te starten. Een archief dat nog niet is geordend, krijgt best eerst een plaatsingslijst voor je tot het inventariseren overgaat. Een plaatsingslijst is een overzicht van het materiaal in de volgorde zoals je deze aantreft, op vindplaats.

Meer info over het proces van inventariseren vind je ook terug via Archiefbank Vlaanderen.