Nalatenschap

Een goede strategie staat aan de basis van elke succesvolle estate. Het oprichten van een estate is maatwerk, er is geen pasklaar model. Wel komen een aantal vragen steevast aan bod bij deze strategische voorbereidingen:

  • In welke toestand verkeert de nalatenschap nu?
  • In welke juridisch-administratieve structuur wil ik de estate opstarten?
  • Wie zal de estate beheren?
  • Welke doelstellingen wil ik bereiken (op korte, middellange en lange termijn)?
  • Hoe financier ik de estate?

Idealiter doorloop je als kunstenaar tijdens je leven het strategische planningsproces. Het opstarten van een estate bij leven heeft een aantal voordelen, bijvoorbeeld op vlak van (erf)belastingen. Wanneer dit toch niet gebeurt, is het belangrijk om de eigen intenties kenbaar te maken, door erover te praten met erfgenamen en alles op papier te zetten in de vorm van een testament.

Er zijn heel wat aspecten waar je als kunstenaar over kan nadenken. Een aantal suggesties:

  • Wie kan en wil er zorg dragen voor mijn nalatenschap in de toekomst? Welke (juridische) structuur is wenselijk?
  • Wordt de nalatenschap op een bepaalde manier verdeeld tussen mijn erfgenamen? Hangen hier voorwaarden aan vast, bijvoorbeeld i.v.m. leeftijd en huwelijken?
  • Wil ik stukken uit mijn nalatenschap schenken aan bepaalde personen of instellingen?
  • Wil ik voorwaarden vastleggen voor de manier waarop werken tentoongesteld worden (bijvoorbeeld dat bepaalde werken samen getoond moeten worden)?
  • Wil ik voorwaarden vastleggen i.v.m. de verkoop van werken, bijvoorbeeld dat bij een verkoop een percentage van de opbrengst naar de estatewerking gaat en het resterend percentage naar de erfgenamen?

Al deze vragen of keuzes leiden tot beslissingen die goed doordacht en specifiek voor je eigen situatie en doelstellingen genomen moeten worden. Het is dus aanbevolen om steeds professioneel (juridisch) advies in te winnen.

Kijk zeker ook eens op de site van Cultuurloket. En ter inspiratie kan je terecht bij buitenlandse voorbeelden. Zo brachten onder meer het SIK ISEA, de Joan Mitchell Foundation en The Institute for Artist’s Estates een handboek estate planning uit. Verder biedt het World Art Foundations een platform voor ruim 450 foundations wereldwijd.

CKV werkt momenteel aan methodologie nalatenschappen, wordt dus vervolgd. Bij vragen, aarzel niet om CKV te contacteren.