Partners

Het CKV bundelt de krachten en wisselt daarbij informatie en expertise uit met enkele partners uit het brede veld van kunsten en erfgoed.

Lees meer

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen functioneert in symbiose met het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), zij het met duidelijk onderscheiden taken. Contextualisering en maatschappelijke activering zijn eveneens taken van het M HKA, dat op die terreinen eigen expertise heeft, ontwikkelt en deelt. Er is een wisselwerking en kruisbestuiving tussen beide organisaties, waarbij het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen de nadruk legt op zorg voor archieven en nalatenschappen.

Naast de symbiose met het M HKA, wil het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen zich verenigen met enkele collega-instellingen in het kunsten- en erfgoedveld binnen de denktank Kunstenerfgoed Vlaanderen: het Vlaams Architectuurinstituut, het Letterenhuis en CEMPER. Samen willen we:

  • Expertise uitwisselen op het gebied van kunstenerfgoed, met name kunstenarchieven en nalatenschappen
  • Gezamenlijk instrumenten ontwikkelen voor de ondersteuning van dit veld
  • De belangen van de kunstenerfgoedsector behartigen
  • Samen themadagen, colloquia, webinars en dergelijke organiseren

In Vlaanderen zijn er verschillende erfgoeddienstverleners aan de slag, waaronder CKV. Elf ervan hebben een werking over heel Vlaanderen en zijn hiervoor erkend door de Vlaamse overheid. Sinds 2019 komen deze organisaties regelmatig samen om af te stemmen, gemeenschappelijke acties te ontwikkelen en kennis en expertise te delen. Meer informatie over onze collega-dienstverleners vind je hier.