Cultuurloket

Als antwoord op de nood binnen het veld bundelen CKV en Cultuurloket hun krachten wat betreft het in kaart brengen van mogelijke juridische structuren van nalatenschappen en estates, met het oog op een gedegen zakelijk beheer ervan. Een goed beheer laat namelijk ook een goede archiefzorg toe.