TRACKS

Samen met TRACKS engageert het Centrum voor Kunstarchieven zich voor het sensibiliseren en informeren van kunstenaars en kunstenorganisaties over de zorg voor het eigen archief en/of collectie(s) door het ondersteunen van dienstverlenende en collectie beherende erfgoedorganisaties.

TRACKS is een netwerk van dienstverleners en collectie beherende erfgoedorganisaties, geflankeerd door de steunpunten voor de kunsten- en cultureel erfgoedsector, en door het Departement Cultuur.

Het netwerk focust op gemeenschappelijke uitdagingen omtrent de zorg voor archieven en collecties uit de kunsten en laat ruimte voor de eigenheid van de deelnemende partnerorganisaties.

De meerwaarde van het netwerk is het optimaal delen van kennis en expertise die efficiënt, doeltreffend en domein overschrijdend ingezet wordt waardoor de dienstverlening naar kunstenaars en kunstenorganisaties meer gestroomlijnd verloopt.

TRACKS treedt op als gesprekspartner voor zijn stakeholders. Het TRACKS-netwerk formuleert gemeenschappelijke standpunten over beleid omtrent de zorg voor archieven en collecties uit de kunsten die uitgedragen worden door de partners uit het TRACKS-netwerk.

De missie van TRACKS wordt uitgedragen door de partners van het netwerk. De partners zetten TRACKS in ter ondersteuning van de realisatie van de eigen doelstellingen.

Meer info op de vernieuwde website;www.projecttracks.be.