(vrijwilligers-)WERK in de archiefzorg

Bij het inventariseren en beheren van een archief komt heel wat kijken. Veel organisaties doen dan ook beroep op vrijwilligers of studenten om een handje te helpen. Maar hoe spreek je vrijwilligers of studenten aan en wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een vrijwilligerswerking of werking met studenten?

Vrijwilligerswerk doet een vrijwilliger zoals het woord zegt op vrijwillige basis en de inzet neemt ook diverse vormen aan zoals online vrijwilligerswerk of familievrijwilligerswerk. Het begeleiden en motiveren van vrijwilligers vraagt dan ook veel tijd en energie.

Een vrijwilliger verdient geen geld met vrijwilligerswerk, een kostenvergoeding voorzien kan wel.

Een vrijwilliger aan het werk bij Stichting Pim De Rudder, Assenede - foto: CKV, 2020

Een vrijwilliger aan het werk bij Stichting Pim De Rudder, Assenede - foto: CKV, 2020

Opgeschoonde archiefdozen bij Stichting Pim De Rudder, Assenede - foto: CKV, 2020

Opgeschoonde archiefdozen bij Stichting Pim De Rudder, Assenede - foto: CKV, 2020

Meer info omtrent vrijwilligerswerk in de erfgoedsector is beschikbaar via steunpunt FARO – https://faro.be/publicaties/abc-van-het-vrijwilligerswerk-de-erfgoedsector .

Algemene info omtrent werken als vrijwilliger of werken met vrijwilligers kan je ook terugvinden op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/

Daarnaast is er ook een toolbox beschikbaar via vlaanderenvrijwilligt die je op weg helpt om vrijwilligers aan te spreken; https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox-vrijwilligers-werven/

  1.  Oproep voor vrijwilligers via erfgoedcellen

Ook via de erfgoedcel in jouw buurt kan je proberen vrijwilligers aan te spreken voor jouw erfgoed – en archiefproject. Erfgoedcellen beheren zelf geen (archief-)collectie(s). Wel zorgen zij ervoor dat lokaal cultureel erfgoed beter wordt bewaard. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het in kaart brengen, conserveren of digitaliseren van collecties. De erfgoedcellen werken samen met lokale besturen, erfgoedorganisaties en geregeld ook met andere sectoren, zoals welzijn, onderwijs, integratie en kunsten.  Zij verbinden mensen en ideeën. Vaak leidt dit tot verrassende erfgoedprojecten. Ook onderling komen de erfgoedcellen samen, om ervaringen en kennis te delen. Verder staan erfgoedcellen ook open voor de samenwerking met bovenlokale erfgoedorganisaties zoals het steunpunt FARO, landelijke musea, archieven en dienstverleners.

Meer info omtrent de erfgoedcel uit jouw regio kan je terugvinden via https://www.erfgoedcellen.be/

  1.  Oproep voor stage en jobstudenten

Vele kunst – en erfgoedorganisaties zijn bereid om studenten de kans te bieden de opgedane kennis in praktijk te brengen. Het is vaak een kans om kleine (verbeter-)projecten te laten uitvoeren en te profiteren van de frisse kijk en de kennis van studenten archief-, informatie- of bibliotheekwetenschappen. De studenten kunnen hierbij een eerste ervaring opdoen met het werken in een archief, bibliotheek of documentatiecentrum.

Meer te weten komen als student over studentenarbeid kan via volgende link: http://www.studentenarbeid.be/tag/studentenjob/

Meer info over de bestaande archiefopleidingen vind je hier: https://www.vvbad.be/archiefopleidingen

Als kunstenorganisatie kan je een stage oproep plaatsen via de site VVBAD of via jobsites uit de cultuursector zoals Cultuurjobs, Publiq en Socius.

(EB)