Het Archief Paul Bervoets: Hors Circuit

Paul Bervoets werd geboren in 1931 als zoon van de Antwerpse kunstenaar Leo Bervoets, die vooral bekend is voor zijn kermissen en circustaferelen. Zoals zijn vader, zag ook hij zijn toekomst in de schilderkunst. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen (1946-1952) waar hem in 1951 de Prijs van de “Club der XII” werd toegekend. Daarna volgde het Nationaal Hoger Instituut (1954-1956). In de periode 1952-1954 nam hij deel aan een Werkacademie te Kassel en in 1956 ondernam hij een studiereis naar Spanje. Hij was één van de stichtende leden van de vzw ‘G-58 Hessenhuis’ samen met onder meer André Bogaert, Paul Ausloos, Jan Dries, Vic Gentils, Pol Mara en Paul Van Hoeydonck. Zijn betrokkenheid bij de groep is echter kort, al blijft hij met sommige leden van G-58 contact houden. Hij stelde niet vaak zijn werken tentoon. Over twee tentoonstellingen in galerij Réveil in Maastricht, in 1972 en 1974, verschenen lovende artikels in de krant De Limburger. In 1985 organiseerde de Stad Antwerpen de huldetentoonstelling ‘G 58 – 85’ in het Hessenhuis. Hij bleef, zij het in de luwte van het kunstgebeuren, gedreven verder werken tot aan zijn overlijden in januari 2002.

Het archief Paul Bervoets is een vrij consistent geheel met naast persoonlijke papieren ook veel fotomateriaal, correspondentie, verkoopgegevens, tentoonstellingscatalogi, boeken die een inzicht geven in de artistieke en persoonlijke evolutie en leefwereld van de kunstenaar en enkele bevriende, vaak eveneens in de schaduw gebleven kunstenaars. Materiaal omtrent zijn aandeel in G58 ontbreekt echter. Neemt niet weg dat het archief kan gezien worden als representatief voor een minder bekende vertegenwoordiger uit de G58-groep en het abstract modernisme na 1945 en aldus bruikbaar voor onderzoek, publicaties en tentoonstellingen. De schilder is grotendeels buiten het commerciële circuit gebleven. Het archief Paul Bervoets biedt kansen op het in kaart brengen van een idiosyncratisch oeuvre van een ondergewaardeerd Antwerps bohémien-kunstenaar.

Het oeuvre en archief van Paul Bervoets worden bewaard door zijn zus Els Bervoets. Van het grotendeels geordend archief maakte ze een plaatsingslijst op die de basis vormde voor inventarisering en digitalisering. Deze casus bood tevens CKV de mogelijkheid om nader in detail te onderzoeken wat de mogelijke operationele, concrete stappen zijn in het proces van een diepgaande archiefzorg en deze te begroten. Archiefbeschrijving en waardering maken daarvan bijvoorbeeld deel uit, maar ook het clearen van de rechten. Het is noodzakelijk om de inhoud van het archief in particulier bezit digitaal te bewaren en ter beschikking te stellen voor onderzoekers en geïnteresseerden. CKV maakte ondertussen een model licentiecontract op. Het archief wordt momenteel gradueel ontsloten in de databank ensembles.org waar het in de loop van dit voorjaar grotendeels te consulteren zal zijn.

(JS)