Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD)

In het kader van de veldanalyse en het waarderingskader voor kunstenaarsarchieven, organiseerde CKV een overleg met het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) in Den Haag. Als archiefinstelling beheert het RKD op dit moment bijna 2000 meter archiefmateriaal, goed voor ongeveer 700 archieven over kunstenaars, kunstenaarsbewegingen, kunsthistorici, galeriehouders, verzamelaars, vormgevers, restauratoren e.a. De kunsthistorische archieven die bij het RKD zijn ondergebracht, zijn particuliere archieven in eigen beheer met een unieke opbouw en structuur. Ze dienen in eerste instantie verdere raadpleging en gebruik voor onderzoekers.

Of een archief in aanmerking komt voor verwerving, hangt af van de hoeveelheid te verwerken materiaal, maar ook het maatschappelijke belang en de museale weegschaal spelen een rol. De staat van een archief speelt bij een mogelijke acquisitie een relatief kleine rol, maar het RKD werkt wel aan een noodregister met urgentiegevallen om proactief te kunnen handelen naar fysieke bewaring toe.

RKD publiceert haar overzicht met alle archieven in de collectie via een toegankelijke database, RKDcollections. Van heel wat van deze archieven is een inventaris, eveneens raadpleegbaar via de database RKDarchives.

Daarnaast werkt RKD aan een permanent groeiende database van nationale en internationale kunstenaars over een periode van de Middeleeuwen tot heden. Ook kunsthandelaren, -verzamelaars en -historici zijn opgenomen in deze database waardoor deze de index vormt op de omvangrijke kunsthistorische documentatie en de archieven van het RKD. Maar bovenal is deze veldkaart gegroeid tot belangrijke thesaurus die door vele binnen- en buitenlandse erfgoedinstellingen wordt gebruikt bij het ontsluiten van hun eigen collecties.