Raphaël Buedts: activeren van een nalatenschap

Beeldhouwer, tekenaar en schilder Raphaël Buedts (1946-2009) overleed kort voor zijn solotentoonstelling in het SMAK in Gent in 2009. Sindsdien beheren zijn vier erven de nalatenschap. Zij kwamen aankloppen bij het CKV voor ondersteuning.

Het CKV geeft advies omtrent het in kaart brengen van de nalatenschap, met de focus op het archief. Het archief van Buedts bevat onder meer drukwerk (postkaarten, brochures, uitnodigingen, affiches, …), publicaties (in eigen uitgave + waarin de kunstenaar vermeld wordt), persknipsels en artikels, administratie (facturen i.v.m. verkoop, bruiklenen, vrachtbrieven, verzekeringen, …), foto’s (zowel van werk en tentoonstellingen (bv. in Galerie Drieghe) als private foto’s met familie en vrienden), schetsen en notities (zowel los als gebonden), officiële documenten (getuigschriften, diploma’s, sollicitaties, …) en (klad)brieven. Daarnaast bevat het ook stukken m.b.t. andere functies naast het kunstenaarschap: ontwerpen van toen Buedts als interieurarchitect actief was en modelvormen voor de lessen houtgrafie die hij gaf. Het archief dient in eerste instantie geordend en beschreven te worden en nadien verpakt in zuurvrije dozen.

Het oeuvre bevat tekeningen, grafiek, schilderijen en beeldhouwwerk in voornamelijk hout en gips. De inventarisatie én digitalisering van deze verschillende deelcollecties werd al eerder door de erven aangevat. Er zal worden verder gewerkt aan een oppuntstelling van deze inventarissen. Tot de nalatenschap behoren ook enkele werken van bevriende kunstenaars zoals Roger Raveel.

Het archief Raphaël Buedts. Foto CKV (2021)

De nalatenschap van Raphaël Buedts is een van de eerste cases waarin we bij het CKV naar de totaalaanpak kijken: niet alleen naar de archiefzorg, maar ook naar de vele vragen die naar boven komen bij het beheer van een estate. Waar dient de collectie uiteindelijk ondergebracht te worden? Wat behoort tot de kerncollectie van het oeuvre? Hoe kan een ander deel op de markt gebracht worden? Hoe de nalatenschap verder activeren?

Momenteel worden er regelmatig werken uitgeleend voor tentoonstellingen, maar een duidelijk plan van aanpak met een duurzame toekomstvisie ontbreekt nog. Het verder in kaart brengen van het oeuvre zal de basis bieden om hier onderbouwde beslissingen in te gaan nemen. Om de zichtbaarheid van de nalatenschap te verhogen, werken de erven alvast gezamenlijk aan een website rond het leven en werk van de kunstenaar. Dit is een belangrijke eerste stap naar activering toe, waarop gaandeweg verder kan gebouwd worden.

Het CKV buigt zich mee over het juridische luik: voorheen deelden de erven een maatschap, maar is dit de beste vorm? Wij zoeken het mee uit en wonnen alvast advies in bij Cultuurloket. Wordt vervolgd!

 

(EG)