Uit de doeken: traject oral history

CKV startte in 2021 met een traject rond oral history. Het gaat niet louter om interviews met kunstenaars. Doel is om specifiek informatie te capteren die betrekking heeft op het kunstarchief en het documenteren van het leven en de artistieke loopbaan en praktijk, om belangrijke relaties en netwerken in kaart te brengen, om lacunes in en vragen over de nalatenschap te verklaren en te beantwoorden.

Niet alle relevante informatie is namelijk op papier vereeuwigd. Sommige verhalen liggen verborgen in de herinneringen van betrokkenen. Wanneer ze niet goed gedocumenteerd wordt, dreigt deze informatie verloren te gaan. Het duurzaam registeren ervan draagt bij aan de contextualisering van een kunstarchief. Deze reflecterende houding leidt tot een beter begrip van het archief en zal zodus onze eigen dienstverlening ten goede komen.

CKV-interview met Io Verstockt-Van Oostveldt, 16 december 2019

Interview Marc Schepers 2021

CKV-interview 'unboxing the archive' met Marc Schepers (Ruimte Morguen), 2021

Ook andere actoren uit het artistieke veld zullen aan bod komen: galeriehouders, kunstcritici, onderzoekers enzovoort. Dit in het kader van hun eigen archief, of omkaderend in het verhaal van een andere actor. Deze gelaagde aanpak draagt bij aan een breder perspectief.

Om dit te verwezenlijken, werkt CKV aan een plan van aanpak door het uittekenen van een geschikte gespreksmethode en registratieprocedure, het in kaart brengen van de mogelijkheden naar ontsluiting toe, het aangaan van samenwerkingen en het volgen van gerichte opleidingen.

Daartoe werden reeds bestaande initiatieven in binnen- en buitenland onder de loep genomen. Voorbeelden zijn de CALL-VoCA Talks (VSA), de kunstenaarsinterviews van SBMK (NL) en de podcast Sculpting Lives (VK).

Tegen het eind van het jaar willen we onze eerste pilots opzetten. Dat wil niet zeggen dat er ondertussen geen mondelinge geschiedenis gedocumenteerd wordt. Zo werd er reeds een mooie opname gemaakt van een gesprek met Io Van Oostveldt, weduwe van Mark Verstockt, waarbij rond specifieke thema’s en archiefstukken gewerkt werd. Dit voorjaar vond er ook een ‘unboxing the archive’-sessie plaats met Marc Schepers, oprichter en archiefvormer van Ruimte Morguen.

(EG)