Onderzoeksproject: Archivering van performance

Hoe archiveer je een vluchtige, efemere kunstvorm zoals performance? Internationaal tonen musea en archiefinstellingen een groeiende interesse om live performance te archiveren. Dat brengt veel praktische moeilijkheden en ideologische vraagstukken met zich mee. Einde 2018 benaderde de multidisciplinaire kunstenaar Otobong Nkanga het CKV met de vraag hoe haar performances konden worden gearchiveerd. Het CKV heeft dat moment aangegrepen om een onderzoeksproject te starten naar performance archivering en werkt daarvoor samen met de Universiteit Antwerpen. Lotte Bode is aangesteld als projectmedewerker.

Performance en sculpturen 'Solid Maneuvers', Otobong Nkanga, M HKA (2015)

2019-2020: pilootproject Otobong Nkanga

Binnen de opleiding Theater-en Filmwetenschap (UAntwerpen) schreef Lotte Bode een masterproef over het archiveren van de performancepraktijk van Otobong Nkanga. Samen met de artiest analyseerde ze de specifieke kwaliteiten van haar performances en bekeken ze van daaruit hoe de werken kunnen worden gearchiveerd. Nkanga introduceerde de notie van ‘het ademende archief’, een niet-traditionele vorm van archiveren waarbij ruimte is voor groei en ontwikkeling van context-gebonden werk.

Lotte Bode en professor Timmy De Laet (UAntwerpen) werken de metafoor van ‘het ademende archief’ verder uit in een artikel van een aankomend nummer van Performance Research (januari 2022). In het artikel wordt dieper ingegaan op de esthetische en sociaal-politieke implicaties van een archief als ademend gegeven.

2021-2022: Onderzoekstraject & symposium

In het onderzoekstraject reflecteert het CKV op de aanwezigheid van performance in de collectie van het M HKA: Wat zijn de noden van artiesten verbonden aan het M HKA? Hoe kan het museum daaraan tegemoet komen? Het CKV wil expertise opbouwen over performance archivering om van daaruit methodologieën en tools met het veld te delen. In maart 2022 organiseert het CKV samen met de Universiteit Antwerpen een symposium rond het archiveren van performance waar dit onderzoek wordt gepresenteerd.

2022: Publicatie L’Internationale

Voor een e-pub van L’Internationale over het archiveren van performance door instellingen, levert Lotte Bode een bijdrage over Otobong Nkanga. Ze maakt een compilatie van de interviews die ze van de kunstenaar heeft afgenomen. Deze e-pub van L’Internationale verschijnt in 2022 ter afsluiting van het vierjarige programma Our Many Europes (OME).